Facebook
pdsnet.pl

Metody lecznicze

W codziennej pracy wykorzystujemy rozmaite metody lecznicze, tworząc tym samym indywidualny program terapii, ściśle dostosowany do Twoich potrzeb. Odpowiednio dobrana forma rehabilitacji to klucz do sukcesu, jakim jest Twoja sprawność.

Metoda MAITLANDA
Terapia manualna według koncepcji MAITLANDA

Terapia, która poprzez odpowiednią mobilizację, manipulację lub pracę na tkankach miękkich zakłada uzyskanie właściwej biomechaniki dysfunkcyjnej struktury, którą może być staw lub mięsień. Prowadzona według ściśle określonych zasad, dostosowanych do aktualnego stanu funkcjonalnego pacjenta, przez co bezpieczna. Uwzględniająca zarówno wiek pacjenta, jak i choroby towarzyszące.

PNF
PNF, czyli torowanie nerwowo – mięśniowe

W tej terapii wykorzystuje się najsprawniejsze rejony ciała, by uzyskać aktywność w rejonach uszkodzonych bądź słabszych. Maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele i różnych sfer kory mózgowej ułatwi ruch w miejscach uszkodzonych.

PNF

NDT BOBATH
NDT BOBATH

Terapia zwykle stosowana u dzieci z dysfunkcją OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego). Usprawnianie według tej koncepcji przynosi wymierne rezultaty szczególnie w przypadku niemowląt i małych dzieci, gdyż terapia ta z powodzeniem może być łatwo włączona w ich biologiczny rytm dnia.

FITS
FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Metoda adresowana do dzieci cierpiących na różne formy wad postawy, skoliozy jak również dla pacjentów zmagających się z chorobą Scheuermanna. W zależności wielkości kąta skrzywienia i innych czynników, program terapii dobiera się indywidualnie.

Terapia tkanek miękkich
Terapia tkanek miękkich

Znajduje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu związanymi z ograniczeniem ruchomości w stawach. W terapii tej wykorzystuje się techniki zbliżone do masażu w sposób łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Może być stosowana samodzielnie lub jako uzupełnienie innych form terapii.

MUSCLE BALANCE CONCEPT
MUSCLE BALANCE CONCEPT, czyli System Strojenia Nerwowo – Mięśniowo – Szkieletowego

To koncepcja oceny i terapii analizująca dysfunkcje ruchowe i ich korekcje. Problemy ruchowe mogą się pojawiać w połączeniu z zaburzeniami wzorców ruchowych i problemami prawidłowej pracy i napięcia mięśni.

ESPEN
ESPEN – Aktywne usprawnianie kręgosłupa

FDM
FDM, czyli Fascial Distortion Model

Zastosowanie tej metody umożliwia postawienie diagnozy w obszarze zaburzeń funkcjonowania układu powięziowego. Kluczową rolę przypisuje się mowie ciała, która wraz z określeniem charakteru objawów klinicznych jest punktem wyjścia do obrania tej formy terapii.

Kinesiotaping
Kinesiotaping - Plastrowanie dynamiczne

Polega na oklejaniu w ściśle określony sposób konkretnych partii ciała taśmą, z której fizjoterapeuta odcina plastry odpowiedniej długości i szerokości. Kinesiotaping wspomaga leczenie wielu schorzeń. Oprócz szerokiego zastosowania w fizjoterapii sportowej jest z powodzeniem stosowany w uśmierzaniu bólu, terapiach pooperacyjnych, drenażu limfatycznym i wielu innych.

Vojta
Metoda Vojta

W trakcie terapii metodą Vojty terapeuta wykonuje w ściśle określony sposób nacisk w zdefiniowanych strefach ciała pacjenta leżącego na brzuchu, na plecach lub na boku. Takie bodźce powodują u człowieka – niezależnie od jego wieku – automatyczne i mimowolne, to znaczy niezależne od motywacji pacjenta uruchomienie dwóch kompleksów motorycznych: odruchowego pełzania oraz odruchowego obrotu z leżenia na plecach i na boku. W ramach odruchowej lokomocji dochodzi do skoordynowanej, rytmicznej aktywacji wszystkich mięśni szkieletowych i uruchomienia ośrodkowego układu nerwowego na różnych poziomach aktywności. Wywołane pod wpływem bodźców nacisku przyłożonego w określonej pozycji wyjściowej reakcje o przebiegu cyklicznym można w całości wywołać już u noworodka i powtarzać dowolną ilość razy.