Facebook
pdsnet.pl

Szkolenia

Współpracujemy z ORTOKURSY w zakresie organizacji szkoleń dla fizjoterapeutów. Za naszym pośrednictwem organizowane są szkolenia obejmujące między innymi metody:

pdsnet.pl
Maitland Concept

W przygotowaniu...

pdsnet.pl
NDT Bobath

W przygotowaniu...

pdsnet.pl
Dry Needling

W przygotowaniu...

pdsnet.pl
ESPEN

W przygotowaniu...